Wednesday, August 14, 2013

Bóng Tối Tình

Ôi! trời đen, tối như đêm ba mươi đầu năm
Tối thêm lên đêm dài ảo mộng
Không còn ai và không còn tôi
Không còn em đời mất niềm vui

Lời: Nguyễn Hải
Nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Nguyễn Hiền
Video Clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình Bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment