Wednesday, August 14, 2013

Ám Ảnh

Ôi những dòng sông mưa dài nắng hạn
Bơi ngược giòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chút ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời nắng đầy

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Phạm Ngọc
Trình bầy: Đình Nguyên

No comments:

Post a Comment