Sunday, July 7, 2013

Yêu vẫn mình em

Vẫn cứ phải yêu
Giữ giùm em chút dáng kiều đấy thôi

Giữ đã lâu rồi
Thế sao em lại chẳng ngồi bên tôi ....

Để từng đêm trắng bồi hồi
Nàng ơi, tôi đã nhớ người phương xa

Cõi buồn trong nỗi thiết tha
Đến khi nhận thấy tình ta lỡ làng

Đớn đau một giấc mơ hoang
Đớn đau một giấc mơ tàn thoáng bay

Đêm này lưu luyến vòng tay
Đêm này mượn chút men say dỗ buồn

Chìm đắm tâm hồn
Lạc vào cõi nhớ ngô ngôn nỗi niềm

Mộng vẫn cuồng điên
Tình ơi, yêu vẫn mình em ... hỡi tình

Nguyễn Chí Hiệp
07.7.2013

No comments:

Post a Comment