Monday, July 22, 2013

Vườn Hoang

Thơ Đông Hòa NCH
Nhạc Lã Mộng Thường
Lời thơ

Còn đó không em tháng ngày một kiếp sống
Vườn hoang xinh gót ngọc vờn bên sông
Em đang vừa nặng lòng yên lẽ
Suối tóc dài chảy không cuốn rối
Đôi tay nào vội khẽ từng đôi

Còn đó không em nẻo đường đầy gian khó
Một ngày xưa cho phiếm sầu trinh nữ
Em âm thầm vừa thèm cuộc sống
Của người mộng tuổi hai mươi

Thời gian xoáy đi như dòng nước trắng đục
Mang đời em vụt suốt một mùa ngâu
Cho em về gội sầu tâm trí
Gói hồn ví tiếng thở dài

Một ngày người đi sống mòn cuộc đời đầy
Khi tìm về đây không còn lại gì
Người xưa năm ấy đã ra đi
Còn khóc chăng người ơi

Ngày ấy ta đi rời tình yêu trong tiềm thức
Từng mùa thu cuốn mòn dài ký ức
Của thuở nào chìm thương nhớ
Nơi đâu rồi em bơ vơ
Giọt nước mắt ấy chảy hoang vu
Vì đêm không ngủ tìm bóng xưa

No comments:

Post a Comment