Thursday, July 4, 2013

Vĩnh biệt cõi đời

Khi thấy tuyết rơi đầy trên đất
Thì em sẽ nhớ đến tên tôi
Mùa đông nơi xứ người lạnh giá
Lửa hồng ai sưởi trái tim côi

 Buồn gieo lên bờ mắt rơi lệ
Từng phút qua đã thành nỗi buồn
Từng phút linh hồn em khao khát
Ao ước một vòng tay yêu thương

 Em hỡi , vì đâu ta xa nhau
Vì đâu ngày tháng chờ vô vọng
Chỉ ngắm hình nhau trong tiềm thức
Chỉ còn nhớ bàn tay em vẫy chào .....

 Khi thấy tuyết rơi đầy trên mộ
Thì em đã hiểu, chẳng còn tôi
Vịn cỏ úa có khi em sẽ khóc
Thương xót một người xa cõi đời ...

 Nguyễn Chí Hiệp
05.7.2013

No comments:

Post a Comment