Saturday, July 20, 2013

Vàng Xưa

 Lá vàng đổ xuống bên hè
Lâu rồi em vẫn muốn nghe
Tiếng hát mỗi ngày khi ấy
Cung đàn hoang dã loài ve

Bước chân giẫm trên đường xa
Bây giờ em nơi xứ lạ
Mỗi chiều nhớ dòng sông cũ
Nhớ người xưa nỗi thiết tha

Bây giờ không còn bên nhau
Em giữ lấy chồng thư trước
Từng chữ ngấm vào cõi mộng
Biết bao giờ xóa cho tan

Lá vàng ngủ mãi bên hiên
Xào xạc theo gió hoặc huyền
Chân đời một lần em khóc
Lệ rơi ngấm đầy trái tim .....

Nguyễn Chí Hiệp
20.7.2013

No comments:

Post a Comment