Wednesday, July 31, 2013

Vẫn Đợi Vẫn Chờ

Nhạc Phim: Cuối Đường Hoàng Hôn
Phát sóng trên Đài truyền Hình STBN
Thơ: Thu Nga
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn
Trình Bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment