Sunday, July 21, 2013

Thương xót tình em


Ngày em đến ta chờ đón mãi
Thời gian qua chỉ còn niềm đau
Nhắm mắt nghe linh hồn rũ rượi
Hạt lệ thả rơi tự thuở nào

Ngày em đến chỉ là mộng tưởng
Run run tay níu cõi phù du
Hôn bờ tóc chỉ là sương khói
Vừa tan khi binh minh trở về

Ôi, ta yêu em.. ta yêu em
Như đã yêu một lời hi vọng
Như đã thương từ muôn kiếp trước
Để bây giờ chìm cõi tương tư

Ngày em đến chỉ còn dĩ vãng
Ta vẫn chờ cuối bờ biển đêm
Vỗ sóng mang về từng hạt lệ
Xót tình em . ... thương xót tình em ....

Nguyễn Chí Hiệp
21.7.2013

No comments:

Post a Comment