Thursday, July 25, 2013

Sầu Thu

(thuận nghịch độc)

Bay xa ngọn bấc gió thu đầu
Rụng lá vàng xưa lối biết đâu
Mài miệt giấc mơ trong biển nhớ
Vắng xa hồn mộng giữa tim sầu
Ngày qua tháng đợi tình vương vấn
Phố muộn đêm tàn trăng khuyết sâu
Dài ngắn lệ thương đời trắng bạc
Ai chờ chậm bước lạc bên cầu

Nguyễn Chí Hiệp
25.7.2013

No comments:

Post a Comment