Monday, July 1, 2013

Sầu Huế


Chiều về qua đường phố Huế
Lá vàng phủ bước chân em
Ngày đi xa ngày đón lại
Buồn rơi tong kỷ niệm quên

Chiều về qua chùa Thiên Mụ
Nhìn hoa bát ngát hồ sen
Hương pha gió mùa thu mới
Khiến lòng người thêm nhớ thương

Tình hỡi, đắng cả thời gian
Nơi đâu hồn ta úa vàng
Ngã tối bước quanh vội vã
Tỉnh người tóc đã trắng loang

Chiều đi qua sông Hương Giang
Nhớ chiếc thuyền ngược sóng tràn
Bấp bênh cõi buồn lữ khách
Tình ơi, thương nhớ âm thầm ......

Nguyễn Chí Hiệp
01.7.2013

No comments:

Post a Comment