Friday, July 12, 2013

Rừng Thu Thay Lá

Mùa Thu ngang qua trời viễn xứ
Buồn như đôi mắt người năm xưa
2 câu thơ thật Thu của Miên Thụy mang ý nhạc sâu sắc để Nguyễn Hải&Hà Lan Phương phổ thành bản nhạc qua ý thơ thấm thía.
Mời các già thưởng thức qua giọng ca HLP
phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

No comments:

Post a Comment