Wednesday, July 17, 2013

RU EM GIẤC NGỦ THU VỀ

Thơ Đông Hòa
Cố nhạc sĩ : Vũ Đức Quân
Phối nhạc và trình bày: Khánh Hùng

No comments:

Post a Comment