Monday, July 22, 2013

Phai tàn

Ta về đây đêm mùa thu
Vườn trăng hắt hiu tuổi nhớ
Lá vàng hay là duyên nợ

Cuộn mình chung chiếu chăn

Ta về tháng ngày mênh mang
Thấy ngàn hoa không còn nữa
Thấy trời xanh trăng khuyết lỡ
Lệ rơi , lệ rơi cõi buồn

Ta về thăm mới tình xưa
Dáng em xa mờ nỗi nhớ
Cung phím chìm trong hơi thở
Nụ hôn rã rời bơ vơ

Ta về lạc lối rừng hoang
Ngủ say trong men rượu đắng
Đất trời chìm nơi vô tận
Chỉ còn khoảng trắng phai tàn

Nguyễn Chí Hiệp

22.7.2013

No comments:

Post a Comment