Sunday, July 21, 2013

Đợi người tình xưa


Ngày qua đi ta giữ được gì ?
Một dòng kỷ niệm bên người ấy
Một lời nói chưa từng vấy mực
Êm êm ru cõi mộng yêu đương

Ngày qua đi vẫn cứ lạc đường
Cõi tình hun hút lối về xa
Dòng sông đưa em qua bến lạ
Đừng lại bên này ta xót thương

Nhìn theo ngọn sóng tỏa muôn trùng
Lòng ta nghe nỗi buồn cô đơn
Người đi đã mấy năm rồi nhỉ ?
Thế sao mình lại chẳng hề quên

Ngày qua đi, ngày đến trở lại
Pha trắng màu tóc đời lữ nhân
Nghìn sau phải chăng sẽ gần lại
Ta ngồi đây , ta ngồi đợi nàng ....

Nguyễn Chí Hiệp
22.7.2013

No comments:

Post a Comment