Wednesday, July 31, 2013

O Huế

Các già xin nghe lời tỏ tình thật táo bạo của Việt Hải:
O ơi nếu đã có chồng
Chồng o có giống tấm lòng như tôi
O nì tôi vốn mồ côi
suốt đời ế vợ thuộc nòi tình si!!!!!
Thơ: Việt Hải
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Phối âm: Quang Đạt
Video clip: Dĩ vãng buồn
Trình bầy: Cao Duy

No comments:

Post a Comment