Friday, July 5, 2013

Ngắm cảnh quê nhà

(thuận nghịch độc)

Lâm sơn dạo ngắm cảnh Phong Nha
Động khuất mây che khói trắng mà
Trầm lặng núi xanh vầng nắng dịu
Tỏ mờ sương rũ gió ngàn xa
Thâm vàng bóng nhạt pha hơi nước
Nhẹ tối chiều rơi muộn sắc hoa
Đầm trước biển qua thuyền lượn sóng
Lâm sơn dạo ngắm cảnh quê nhà

Nguyễn Chí Hiệp

06.7.2013

No comments:

Post a Comment