Sunday, July 21, 2013

Mưa buồn


Mưa buồn em ngồi bên song cửa
Ngắm màn đêm mờ trong gió lạnh
Nỗi niềm tâm sự ngày xưa ấy
Day dứt vì đâu , bởi vì đâu ?

Mưa buồn từng hạt rơi trên đất
Cuốn về đây tận cõi xa xăm
Tình ơi , hồn em đạ giá lạnh
Vì sao người không trở về đây

Đêm buồn trong men rượu say
Chợt thấy đất trời như nghiêng ngã
Trái tim của em vừa mệt lã
Đớn đau gửi theo mối tình xa

Mưa buồn tiếng than thay lời ca
Nhạc hỡi , rã rời cung phím
Nhạc hỡi , thôi đừng quyến luyến
Để em ngủ yên giấc tối này

Nguyễn Chí Hiệp
22.7.2013

No comments:

Post a Comment