Monday, July 22, 2013

Mai lìa đời


Mai lìa đời ta sẽ yên ngủ
Nằm trên giấc mơ của đại ngàn
Mỗi tối nghe côn trùng vang tiếng
Lời hát ru cõi buồn mênh mang

Mai lìa đời , cuộc tình sẽ tàn
Em về phố mới sống huy hoàng
Em về bên người vui hạnh phúc
Sẽ quên người rời cõi thế nhân

Mai về mùa xuân cũng sẽ dứt
Những cuộc vui cũng sẽ tan mau
Cúi đầu người ơi đừng thương xót
Một ngày xưa ta còn bên nhau

Mai lìa đời. không lối đi về
Thôi đành giữ lại chút tình xưa
Thôi đành trả em ngày tháng cũ
Nhẹ nhàng thả theo khói sương mờ

Nguyễn Chí Hiệp
22.7.2013

No comments:

Post a Comment