Sunday, July 7, 2013

Huế đợi


Huế ơi , ....
Em đợi ai , em đứng đợi ai

Sóng soải áo dài
Đậm màu hoa tím tình day dứt lòng

Em vừa đứng cạnh dòng sông
Sáu vài nơi ấy đỏ hồng phượng hoa

Nước trôi ngọn sóng la đà
Đêm này trăng khuyết mình ta nhớ nàng

Đêm này mượn ánh trăng ngàn
Gửi em một giấc mộng vàng để mơ

Mượn em lời để làm thơ
Hương Giang tình hỡi có chờ đấy không ?

Nửa khuya tỉnh giấc say nồng
Ngỡ như dáng đứng bên sông đợi mình ....

No comments:

Post a Comment