Wednesday, July 24, 2013

Hạ nhớ

(thuận nghịch độc)

Em về gửi nhớ dáng ngây thơ
Ngõ trước chờ ai mắt vẩn vơ
Thềm dưới bước trông hoài cảnh hạ
Phố sau trăng lại ẩn sương mơ
Êm lời nhạc vọng nghe xao xuyến
Dạo khúc tình xa thoảng nhẹ hờ
Thêm muộn giấc sầu đêm chiếc bóng
Mềm say giọng hát tiếng đàn tơ

Nguyễn Chí Hiệp
25.7.2013

(*) đọc từ trên xuống trái qua phải
và đọc từ dưới lên phải qua trái

No comments:

Post a Comment