Saturday, July 20, 2013

Gửi nắng về em


Gửi về em chút nắng
Lòng em sẽ tan băng
Mưa chiều nước sủi tăm
Xin cùng nhau bầu bạn

Gửi lời để em biết
Trăm năm mỏi bước gầy
Ta ngồi đợi mỗi giây
Chờ mong ngày hội ngộ

Ôi , giấc mơ duyên nợ
Vì mối tình trao nhau
Cùng em chung chuyến tàu
Lời ước mơ bé nhỏ

Nhưng đời là chậm trễ
Chờ em tự thuở nào
Ôi tháng ngày lao xao
Xót thương theo ngàn lá

Xin gửi em chút nắng
Để sưởi ấm vòng tay

Nguyễn Chí Hiệp

20.07.2013

No comments:

Post a Comment