Thursday, July 25, 2013

Fw: Cung Cuoi Voi Nha Van Tra Lu Toronto( NL suu tam)
 
Ông Tư Chơi bị bắt ra tòa về việc ông ngoại tình.

Tòa phán quyết:
“Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ”. Vì bà vợ lớn bị đau không ra tòa được.
Ông Tư Chơi bèn sửa phán quyết của tòa rồi đưa về nhà cho vợ đọc.
Ông chỉ sửa chút xíu, chỉ đổi chỗ dấu phết mà thôi.
Phán quyết được sửa như sau:
“Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ”.

Một câu chuyện ngắn khác, chuyện “Thiên Thần Bay” (trang 400):

Bé hai lên 4 tuổi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, thiên Thần có cánh và biết bay phải không mẹ?
- Đúng. Nhưng sao con lại hỏi vậy?
- Tại vì lúc sáng khi mẹ đi chợ thì con thấy ba gọi chị Hai giúp việc là “Thiên Thần có cánh của anh ơi”.
Con chưa thấy chị ấy bay bao giờ. Vậy bao giờ thì chị Hai bay hở mẹ?
- Ngay bây giờ!

Nguồn gốc người Nhật là người Huế:

Một nhà nhân chủng học Nhật Bản đi tìm nguồn gốc ngời Nhật. Ông đã chu du khắp thế giới mà không hề tìm ra dấu vết. Nơi cuối cùng ông đến là Việt Nam. Một bữa kia ông đi xe lửa từ Sàigòn ra Huế. Khi vừa ra khỏi nhà ga thì ông nghe thấy hai người địa phương đang nói chuyện với nhau:
Mi đi ga ni?
Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
Ga tê. Tau đi ga tê.
Ga tê ga chi?
Ga Lăng Cô tề
Rằng đông như ri?
Ri mà đông chi!
Mi ra ga mô?
Ra ga Nam Ô
Khi mô mi đi?
Chừ chi khi mô
Mi lo ra đi
Ừ, tau đi nghe mi.
Nghe xong, ông Nhật mừng quá, thốt lên: Tạ ơn Trời, tôi đã tìm ra nguồn gốc tổ tiên của tôi rồi. Người Huế chính là tổ tiên của người Nhật Bản.

No comments:

Post a Comment