Sunday, July 21, 2013

Đêm hấp hối


Đêm hấp hối thấy em ngồi khóc
Và kia ai mở cửa linh đài
Hương hoa nhang khói như huyền ảo
Tiễn bước người về cõi thiên thai .....

Đêm hấp hối miệng không thể nói
Lời giã từ giấu tận nơi đâu ?
Mặc cho tiếng nhạc nơi quá vãng
Thấy ai ngồi khóc tận nghìn sau ....

Vĩnh biệt nhé em ơi đừng khóc
Để làm chi, vướng bận đời nhau
Đêm này cuối bữa ngày vĩnh biệt
Mai sớm lên đường chẳng còn lâu

Đêm hấp hối mưa đầy trước ngõ
Hoa tàn lá rụng bến sông thu
Áo quan đi trước anh về trước
Ngoảnh lài trần gian đã mịt mù

Nguyễn Chí Hiệp
21.7.2013

No comments:

Post a Comment