Friday, July 26, 2013

Du Mục

Nhạc Trịnh Công Sơn
Keyboard: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương
Video clip: Dĩ Vãng Buồn

No comments:

Post a Comment