Tuesday, July 9, 2013

Dạo Phố Mùa Xuân

Bây giờ đã là muà hạ nhưng post bài nhạc để riêng tặng già thất trẻ mãi Nhật Vũ vì đối với Nhật Vũ lúc nào cũng là xuân, bằng chứng hiện già thất đang trên đường vui xuân quên ngày về
Thơ: Diêu Linh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Video clip: Doan Tinh buồn
Trình bầy: Hà Lan Phương & Quang Minh

No comments:

Post a Comment