Sunday, July 7, 2013

Cuối cùng

 
Cuối cùng người cũng đã ra đi
Xe hoa theo từng bước vu quy
Bên đường xin một lần đưa tiễn
Dấu lại những hạt lệ sầu bi

Cuối cùng đành phải quên em mãi
Hay là ta mượn giấc nghìn sau
Trong mơ hơi thở đầy men rượu
Giọt nồng cay đắng trên môi sầu ....

Tình đã hết, tình đã xa xôi
Còn gì đây những lời ước hẹn
Còn gì đây, chồng thu ngày cũ
Mà sao chẳng thể đốt, người ơi ...

Cuối cùng tình cũng đã xa xôi
Mấy mươi năm chờ nhau cõi đời
Sương trắng đêm này pha lên tóc
Mà giấc mơ chưa thể ... quên người

Nguyễn Chí Hiệp
08.7.2013

No comments:

Post a Comment