Tuesday, July 30, 2013

Chuyến xe cuối mùa xuân

Chuyến xe đò rời bến chiều nay
Tiễn em về quê ngày giáp tết
Lòng nghe một nỗi buồn in vết
Tình ơi, ta chờ em mãi thôi ...

Chuyến xe cuối đã khuất đường xa
Dáng nhỏ bây giờ không thấy nữa
Bước trở lại bên hè hoa đã úa
Phố vắng tênh chờ đón mùa xuân

Em hỡi, ta chờ em.. chờ em
Lời từ giã chiều qua không nói được
Lời hò hẹn ngày mai gặp nhé
Để thấy em cười tươi như hoa ....

Chuyến xe cuối buồn gửi đi xa
Trả lại cho ta thêm một tuổi
Gửi lại cho em những ngày mới
Yên lành trên ngưỡng cửa cuộc đời

Nguyễn Chí Hiệp
30.7.2013

No comments:

Post a Comment