Sunday, July 21, 2013

Chia Tay


Ba năm chờ đợi chỉ uổng công
Một sớm chia tay em lấy chồng
Áo cưới cô dâu hoa buồn kết
Lệ lòng in vết tháng ngày mong

Em lấy chồng bước chân ly xứ
Quê người canh cánh một niềm đau
Hoa rơi buổi tối , mai hoa nở
Chẳng thấy dáng xuân ứa lệ trào

Đành thôi rời khỏi chốn thương tâm
Anh lên Phật Tự giữ yên mình
Áo trắng bây giờ vàng như cỏ
Tháng ngày phai nhạt chữ ân tình

Trăm năm ước nguyện chỉ là không
Một tối mùa thu rực nến hồng
Cõi thứ quay về thôi tiếc nhớ
Một đời lầm lạc thế là xong ...

Nguyễn Chí Hiệp

21.7.2013

No comments:

Post a Comment