Sunday, July 21, 2013

Bến đời ta sẽ vì em


Bến đời em vẫn bơ vơ
Bước chân lặng lẽ phố xưa
Hoa tàn có phải không hỡi
Đứng bên rũ mặt hững hờ

Bến đời êm ngọn sóng hoang
Thuyền em chưa qua cõi ngàn
Giấc mộng nào hình như đã
Cuộn lấy niềm đau tận cùng

Thôi , hãy quên nhé em ơi
Chẳng còn chi ngoài kỷ niệm
Héo hắt cung đàn vô vọng
Một lời hát ngỡ than van ....

Bến đời mỏi gót chân nàng
Cõi buồn tóc lệ trắng loang
Cõi buồn đành chôn giấu mãi
Vì em cúi xin một lần

Nguyễn Chí Hiệp
21.7.2013

No comments:

Post a Comment