Sunday, June 2, 2013

Tự Trào

Càng già yêu lại càng nhiều
Yêu Thơ, yêu nhạc yêu nhiều hơn xưa
Nhạc tình ray rứt dây dưa
Chân đau vẫn nhảy đong đưa sớm chiều

Ăn thời ăn chẳng bao nhiêu
Hát thời hát mãi thiếu điều đứt hơi
Già mà tính vẫn ham chơi
Yêu đàn yêu địch, yêu người, yêu ta

Suốt ngày hát hát ca ca
Điếc tai hàng xóm vợ La...cười trừ...:)

Nhật Vũ
TX Jun-02-2013


1 comment:

 1. Họa
  Càng già anh lại càng yêu
  Yêu thơ yêu nhạc yêu nhiều Mỹ nhân
  Nhạc tình anh hát anh ngân
  Tay thời vung vẩy cũng gần (như) Tuấn Anh

  Tuổi già chẳng thiết gì ăn
  Hát ca cũng đủ làm căng dạ dầy
  Yêu ca yêu hát như vầy
  Cho nên nhiều bé bu đầy chung quanh

  Thôi thì cái nợ phải đành
  Vợ la vợ mắng cũng thành chai thôi

  ReplyDelete