Saturday, June 22, 2013

Sóng

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Trình bầy: Nguyễn Phi, Video clip ghi nhầm là Tấn Đạt
Clip: Doãn Tình Buồn

No comments:

Post a Comment