Saturday, June 29, 2013

Nhớ vọng quê hương

(thuận nghịch độc)

Hương quê nhớ vọng tiếng à ơi
Phố muộn đêm qua chậm bước rời
Đường vắng cảnh thu vàng lá rụng
Dáng mờ khuôn Nguyệt bóng êm trôi
Sương hờ hững khói pha bên dốc
Gió vật vờ mây thả cuối trời
Vương vấn nỗi lòng thương níu lại
Hương quê nhớ vọng tiếng đầy vơi

Hương say rũ mộng tháng ngày vơi
Nửa bóng trăng mơ gửi cuối trời
Sương trắng cảnh khuya lầu mãi đợi
Liễu xanh hồ lặng gió thầm trôi
Đường qua lối vọng thương đời khổ
Ngõ khuất đêm chờ mỏi bước rời
Vương mắt lệ sầu thêm ướt lạnh
Hương quê nhớ mẹ tiếng à ơi

Nguyễn Chí Hiệp
28.6.2013

No comments:

Post a Comment