Monday, June 24, 2013

Mưa Trên Phố Huế

Nhạc: Minh Khương
Lời: Tôn Nữ Thụy Vũ
Trình bày: Nhật Vũ


Tự nhiên hôm nay tui lại thích hát Karaoke bà con ơi... 
No comments:

Post a Comment