Monday, June 10, 2013

Lời Biển Vọng 1

Trích 4 đoạn đầu của thi phẩm gồm nhiều tác giả hoạ thơ nhau được đăng trên trang blog Bác Từ

Thơ: Cẩm Tuyến, Trang Lương, Bác Từ, Hai Hoàng 60.
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Video clip: Bác Từ
Phối âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương


2 comments:

 1. Lời Biển Vọng 1...Qua giọng ca Hà Lan Phương nghe thật PHÊ...
  Video clip TUYỆT...Phối âm của Anh Nguyễn Hải hết xẩy...(Y)

  ReplyDelete
 2. Cảm ơn anh Nhật Vũ, Nguyễn Hải đang tập làm phối âm lấy vì gửi bài đi làm tốn quá nhiều tiền $130.00 USD cho một bài. Hy vọng rồi từ từ sẽ khá lên. Trong label thơ có post video đăng thơ của nhiều tác giả lời biển vọng, Nguyễn Hải Hà Lan Phương đã phổ nhạc 2 bài và sẽ post lời biển vọng 2. Nếu được anh phụ một tay làm lời biển vọng 3 ( 5 đoặn cuối mỗi đoạn 4 câu ) cho âm hưởng thay đổi. Sau khi anh viết xong, Nguyễn Hải sẽ nhận làm phối âm với giá $00.00 hahaha và Hà Lan Phương sẽ nhận hát bài này.
  Thi sĩ Bác Từ là người có nhiều ân tình với Nguyễn Hải Hà Lan Phương và là cố vấn kỹ thuật cho trang blog của chúng ta, tôi gọi anh ấy là Bác Từ thông thái.
  Một ngày vui

  ReplyDelete