Saturday, June 29, 2013

Hãy vui lên khi còn có thể


Em hãy vui lên khi có thể
Để tôi ngồi dệt mộng yêu đương ...
Mùa thu qua dốc nhà em đó
Lá cười, hoa tím cũng bâng khuâng

Em hãy vui cùng trăng buổi tối
Để tôi đàn mãi những câu ca
Bên kia đồng vắng côn trùng nói
Yêu người xin nhớ chữ sâu sa

Em hãy vui lên trong buổi sáng
Khua cành bẽn lẽn gió mân mê
Tóc em thả suối dài trên cỏ
Thấm đẫm lòng tôi chữ nguyện thề

Em hãy vui lên cho thật dễ
Một lời nói cũng đủ đầy thương
Vai tôi xin dựa qua ngày tháng
Để mãi còn ru giấc mộng thường

Nguyễn Chí Hiệp
29.6.2013

No comments:

Post a Comment