Thursday, June 6, 2013

Giời ơi là chồng

Mời các già nghe Bích Thảo than thở về ông chồng giời ơi
Thơ: Niệm Nhiên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương


1 comment:

  1. Bài hát nghe rất vui...nghe thật sảng khoái

    Nhật Vũ

    ReplyDelete