Saturday, June 22, 2013

Dà Lạt Sao Anh Không Muốn Nhớ

Các già hãy lắng nghe tâm sự của vị sĩ quan Đà Lạt Chu Thụy Nguyên tại sao ông ta lại muốn quên đi Đà Lạt đầy mộng mơ này.
Thơ: Chu Thụy Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment