Wednesday, June 19, 2013

Cúi xuống tìm lại dấu xưa


Cúi xuống em mơ gì thế hỡi
Phải chăng thương nhớ mối tình xưa
Đêm này tôi đợi bên vườn cũ
Nỗi buồn theo gió xót xa đưa .....

Cúi xuống trong lòng vương ánh lửa
Tro tàn ngày ấy vẫn còn đây
Tay lau ngấn lệ vừa rơi xuống
Những giọt sầu bi ứa miệt mài

Cúi xuống dáng hình ai trở lại
Ảnh nhân mù mịt giữa hư không
Lòng em giây phút vừa lo sợ
Mất người tri kỷ giữa đêm đông

Đêm trắng biển lòng như đứt đoạn
Làm sao nối lại tiếng đàn mong
Bên vừa trở sớm sương giăng lạnh
Nỗi sầu thấm đẫm giữa hồn hoang ....

Nguyễn Chí Hiệp
07.6.2013

No comments:

Post a Comment