Thursday, June 20, 2013

Cúi xuống ta tìm thấy nhau

Mùa xuân trở lại … cúi xuống bàn tay nhặt chiếc lá khô … hồ xanh êm ả … tâm trí mơ hồ . Ta lại nhớ em … một thoáng cuồng si … một dòng kỷ niệm . Ba mươi năm đã qua … cũng hết phân nửa đời người , tóc em vẫn xanh … hồn ta bạc trắng … thêm một lần xót thương …

Tình ơi … ta vẫn còn nhau


Cúi xuống ta tìm thấy nhau

Cúi xuống tay nhặt lá khô
Nghe tâm hồn như đổ vỡ
Mùa đông ơi , ta run sợ
Khi ngày buồn tiễn người đi

Nhắm mắt giọt lệ sầu bi
Nghe tiếng xưa rên rĩ
Cõi lòng mang lời van vỉ
Một ngày buồn ta mất nhau

Tình xa từ thuở hôm nào
Cung đàn xưa giờ lơ láo
Giọng hát xưa nào áo não
Xót thương gửi đến ngàn xa

Cúi xuống nhìn bóng riêng ta
Gầy gộc qua từng tháng hạ
Tình ơi xin lần chung chạ
Giấc mơ lại tìm thấy nhau

Đông Hòa NCH
01.01.2011

No comments:

Post a Comment