Wednesday, June 5, 2013

Buổi sáng qua đồiThơ: Trần Trung Đạo
 Phổ nhạc: Nguyễn Hải&Hà Lan Phương .
Hà Lan Phương trình bầy "Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi, Thương đời mình hơn nửa kiếp đi hoang"


No comments:

Post a Comment