Thursday, June 20, 2013

Bình Yên

Em nằm trên cỏ bình yên
Hè về bên dốc vô tình
Lá hoa giờ không thấy nữa
Nỗi buồn trong lòng vẹn nguyên

Tóc bay theo gió hoặc huyền
Tương tư gửi mộng dịu hiền
Nàng ơi,em nơi đâu nhỉ
Có hay ta nhớ người tình

Em nằm trên cỏ bóng xanh
Mơ rơi theo giấc ngủ lành
Có hay người nơi xa vọng
Thương về xưa bước chân quanh

Lá bay theo gió vô tình
Mang theo hồn bướm mơ tiên
Tình chờ em nơi miên viễn
Thế sao mình chẳng thể bên nhau ....

Nguyễn Chí Hiệp
17.6.2013

No comments:

Post a Comment